3Världen Företag

Prislista och tjänstespecifika villkor

Gäller fr o m 9 april 2020 (för kunder som har tilläggstjänsten 3Världen Företag). Tre reserverar sig för eventuella tryckfel.
Produktöversikt

Månadsavgift: 0 kr exklusive moms.

3Världen Företag är en tilläggstjänst som ger dig möjlighet att vid tillfällig vistelse i ett större antal länder utanför EU/EES nyttja din datakvot* till det pris du har inom Sverige. Utöver att surfa förmånligt inom 3Världen kan du till samma pris som inom Sverige ringa och skicka SMS och MMS till svenska nummer och till lokala nummer** i det 3Världen-land som du befinner dig i. Du kan även ringa internationella samtal från Sverige i upp till 10 timmar per månad (ingår inte då 3Världen Företag aktiveras för ett obundet abonnemang eller aktiveras för ett bundet abonnemang med mindre än 6 mån återstående bindningstid) samt skicka 3000 SMS per månad samt MMS till samma pris som inom Sverige till lokala nummer i länder inom 3Världen och länderna inom EU/EES. 

De 50 länder som ingår i 3Världen finner du här: tre.se/3varlden-foretag***. 

3Världen Företag kan aktiveras för utvalda abonnemang (se tre.se/3varlden-foretag).
Om du byter abonnemang behöver du åter aktivera 3Världen Företag, om aktivering inte sker eller om ditt nya abonnemang inte har stöd för 3Världen Företag gäller automatiskt ditt nya abonnemangs ordinarie prislista.

Villkor

3Världen Företag har ingen bindningstid och kan således aktiveras och avaktiveras av dig. Uppsägningstid vid avaktivering är 30 dagar.

Tre förbehåller sig rätten att med 30 dagars varsel ändra vilka specifika länder som ingår i 3Världen Företag men tilläggstjänsten kommer alltid innefatta åtminstone 50 länder. Om sådan ändring är till nackdel för dig har du rätt att säga upp tilläggstjänsten****. Om du fortsätter använda ditt abonnemang efter ändringens ikraftträdande tolkar Tre det som att du accepterar ändringen.

Med 3Världen Företag kan du till samma pris som inom Sverige surfa inom 3Världen upp till din datakvot förutom i de fall du har aktiverat tillvalstjänsten för ett abonnemang med ”obegränsad” datakvot. För abonnemang med ”obegränsad” datakvot får du surfa upp till en på förhand bestämd datamängd (per dag/per månad) som framgår här: tre.se/3varlden-foretag. En förutsättning för surf till samma pris som inom Sverige är att du har data kvar av din i ditt abonnemang ingående datakvot eller att du köpt 3Extrasurf.

Tillvalstjänsten möjliggör även för dig att till samma pris som inom Sverige ringa och skicka SMS samt MMS till svenska nummer och till lokala nummer i det 3Världen-land som du befinner dig i.** Med 3Världen Företag och ett abonnemang som vid tidpunkten för aktivering är bundet (med mer än 6 mån återstående bindningstid), kan du även ringa internationella samtal från Sverige i upp till 10 timmar per månad samt skicka 3000 SMS per månad och MMS till samma pris som inom Sverige till samtliga länder inom 3Världen och länderna inom EU/EES. ** I de fall ditt abonnemang vid tidpunkten för aktivering är obundet (eller är bundet med mindre än 6 mån återstående bindningstid) ingår inte internationella samtal från Sverige till samma pris som inom Sverige. Det kostar inget extra att ta emot inkommande samtal då du befinner dig i land inom 3Världen. Då du har använt de mängder som ingår i 3Världen Företag debiterar Tre din användning enligt ditt abonnemangs ordinarie prislista.

För att ha rätt att använda 3Världen Företag ska du ha din normala hemvist i Sverige eller åtminstone frekvent och i väsentlig omfattning befinna dig i Sverige. Tre kan begära att du skriftligen styrker detta genom ex. folkbokföringsintyg, skatteutdrag eller utbildningsbevis. Tre har rätt att debitera enligt ditt abonnemangs ordinarie prislista för din användning om Tre bedömer att ingivet underlag inte är tillräckligt. I syfte att motverka missbruk och onormal användning av tillvalstjänsten kan Tre komma att kontrollera ditt användarmönster (bland annat din konsumtion, ex. användning av surf och samtal och eventuell nationell inaktivitet kombinerad med användning av 3Världen Företag, och din närvaro observeras). Tilläggstjänsten är avsedd för användning vid tillfällig vistelse utomlands, ex. under en semester eller tjänsteresa, därför är det inte tillåtet att använda 3Världen Företag mer än max 30 dagar i följd. Det är inte heller tillåtet att använda flera SIM-kort från Tre parallellt medan du använder 3Världen Företag. Det är inte tillåtet att genom upprepade byten av abonnemang temporärt tillskansa sig möjligheten att aktivera 3Världen Företag i syfte att nyttja tilläggstjänsten under viss resa. Om din användning av Tre bedöms vara ett missbruk eller onormal användning kommer Tre att meddela dig detta samt informera dig om möjligheten att snarast förändra ditt beteendemönster eller öka din nationella närvaro. Om Tre har skäl att misstänka missbruk eller onormalt användande har Tre rätt att debitera enligt ditt abonnemangs ordinarie prislista för din användning av 3Världen Företag från det att du mottog meddelandet tills dess att Tre bedömer att grund till misstanke om missbruk eller onormalt användande inte längre föreligger.

Aktiveringen av 3Världen Företag kan inom 3Världen komma att påverka och/eller begränsa upplevelsen eller kompatibiliteten av andra tilläggstjänster från Tre. För närmare information kring begränsning av särskilda tilläggstjänster kontakta Tres kundservice.

Utöver dessa tjänstespecifika villkor gäller även Tres Allmänna villkor Företag.

Noter
* För vissa abonnemang finns en utlandsgräns för din tillgängliga datamängd se tre.se/3varlden-foretag.
* Observera att datatjänster och användande som inte är inkluderat i 3Världen Företag debiteras enligt ditt abonnemangs ordinarie prislista. Har du använt hela din datakvot fungerar ingen datatrafik.
** betalsamtal och satellitsamtal ingår inte.
*** Tre förbehåller sig rätten att i enlighet med dessa villkor ändra vilka specifika länder som ingår i 3Världen Företag. 
**** För tydlighetens skull, sådan ändring ger inte kunden rätt att säga upp sitt mobilabonnemang hos Tre.